Hiểu về định khoản kế toán và nguyên tắc định khoản

Định khoản là nghiệp vụ quan trọng khi làm kế toán cho các doanh nghiệp. Đặc biệt với người mới, chưa nắm rõ về phương pháp định khoản sẽ gặp các vấn đề khó khăn, thực hiện nghiệp vụ thiếu chính xác. Mặc dù có phần mềm kế toán doanh nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên, yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm thao tác của kế toán viên vẫn rất quan trọng.

Hiểu về định khoản và các nguyên tắc định khoản là điều cần thiết cho các kế toán viên khi làm việc. Chia sẻ dưới đây về định khoản sẽ hữu ích cho người mới quan tâm, sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ định khoản hiệu quả.

Định khoản là gì? Các nguyên tắc cần tuân thủ

Định khoản là hoạt động hạch toán kế toán, thực hiện nhiệm vụ xác định và ghi chép nghiệp vụ kế toán phát sinh vào bên nợ và bên có với tài khoản tương ứng. Hiện nay, có 2 loại định khoản: định khoản đơn giản với 2 tài khoản và định khoản phức tạp với 3 tài khoản trở lên.

Định khoản là nghiệp vụ quan trọng mà kế toán viên cần nắm rõ để thực hiện đầy đủ, chính xác. Yêu cầu cần tuân thủ các nguyên tắc định khoản kế toán sau:

  • Mỗi nghiệp vụ kinh tế kế toán phát sinh cần có tối thiểu 2 tài khoản liên quan. Khi ghi nợ tài khoản này thì đồng thời cũng phải ghi có tài khoản kia. Số tiền ghi tài khoản nợ và tài khoản có phải bằng trong trong một nghiệp vụ phát sinh.
  • Với đối tượng kế toán biến động thì cần ghi tăng 1 bên và biến động giảm ghi 1 bên.
  • Tài khoản kế toán nợ ghi trước, tài khoản có ghi sau. Đồng thời dòng ghi có phải so le với dòng ghi nợ.
  • Tài khoản kế toán biến động tăng bên nào thì cần ghi số dư tương ứng bên đó. Riêng với các loại tài khoản lưỡng tính có thể ghi số dư ở cả 2 bên. Tài khoản loại 5, 6, 7, 8, 9 thường không có số dư.

Thực hiện định khoản kế toán hiệu quả với phần mềm hỗ trợ

Định khoản kế toán cần hiểu bản chất nghiệp vụ để thực hiện chính xác, ghi đúng bên tài khoản nợ và tài khoản có, tránh các phát sinh sai lầm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Thực hiện định khoản kế toán theo quy trình các bước sau:

  • Xác định được rõ ràng nghiệp vụ kế toán phát sinh thuộc loại và tài khoản kế toán nào.
  • Xác định được biến động số dư của từng loại tài khoản kế toán. 
  • Xác định được quy mô biến động của từng loại tài khoản.

Sau đó ghi nhận thông tin biến động, phát sinh theo đúng nguyên tắc định khoản kế toán. Sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ sẽ giúp kế toán viên định khoản hiệu quả, tuân thủ các nguyên tắc. Phần mềm sẽ chủ động ghi nhận sole bên tài khoản nợ và tài khoản có. 

Phần mềm kế toán giúp kế toán viên xác định được lỗi sai trong quá trình ghi nhận phát sinh trong từng loại tài khoản.

Doanh nghiệp phát sinh nợ trong hoạt động kinh doanh. Yêu cầu cần thực hiện tuân thủ nguyên tắc và phương pháp định khoản để xác định công nợ, phát sinh vào tài khoản kế toán. Kế toán viên cần hiểu rõ bản chất để thực hiện chính xác.

Sử dụng phần mềm tại https://sme.misa.vn/116815/phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep-nho/ với đầy đủ tính năng, nghiệp vụ sẽ là công cụ đắc lực để kế toán viên thực hiện định khoản đúng quy định, chính xác.

You May Also Like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *